Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) SABAH qruplarında 2023-2024-cü tədris ilindən 9 yeni ixtisas və ixtisaslaşma açılacaq. Bu haqda bu gün, 30 may tarixində Report məlumat verib.

SABAH qruplarında bakalavriat səviyyəsində mövcud 9 ixtisasdan əlavə, 3 yeni ixtisasa (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, Biotexnologiya, Torpaqşünaslıq və aqrokimya) qəbul elan olunub.

2023-2024-cü tədris ilindən bakalavriat səviyyəsi üzrə qəbul elan edilmiş ixtisaslar aşağıdakılardır:

 1. Biologiya müəllimliyi (mövcud);
  2. Coğrafiya müəllimliyi (mövcud);
  3. Fizika müəllimliyi (mövcud);
  4. Hüquqşünaslıq (mövcud);
  5. Kimya müəllimliyi (mövcud);
  6. Kompüter elmləri (mövcud);
  7. Psixologiya (mövcud);
  8. Riyaziyyat müəllimliyi (mövcud);
  9. Tarix müəllimliyi (mövcud);
  10. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi (yeni);
  11. Biotexnologiya (yeni);
  12. Torpaqşünaslıq və aqrokimya (yeni).

SABAH qruplarında magistratura səviyyəsi üzrə 2023-2024-cü tədris ilindən 6 yeni ixtisaslaşmaya qəbul elan olunub.

SABAH qruplarının yeni tədris ilindən magistratura səviyyəsi üzrə qəbul elan edilmiş ixtisaslaşmalar aşağıdakılardır:

 1. Jurnalistika (mövcud);
  2. Kompüter elmləri və texnologiyaları (mövcud);
  3. Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika (yeni);
  4. Əməliyyatlar tədqiqi və sistemli təhlil (yeni);
  5. Optimallaşdırma və optimal idarəetmə (yeni);
  6. Nanohissəciklər fizikası (yeni);
  7. Kimyəvi kinetika və kataliz (yeni);
  8. Molekulyar biologiya (yeni).